Algemene voorwaardenLOCALS UNITED

Algemene Voorwaarden voor gebruik van de websites, applicaties en diensten van Locals United voor consumenten. Het hoofdkantoor van Locals United NL B.V. bevindt zich aan Suikersilo-West 23, 1165MP Halfweg. Locals United is in het handelsregister geregistreerd onder nummer 61477559. Het BTW nummer is NL8543.05.464.B01.
RELATIE TOT WINKELIER EN OVERIGE DERDEN

Als u via Locals United bestelt, geven we uw bestelling door aan de winkelier van uw keuze. Locals United is enkel intermediair in deze handeling. De daadwerkelijke leveringsovereenkomst wordt met en onder voorwaarden van de winkelier in kwestie gesloten. Locals United is geen partij in deze overeenkomst.

Omdat wij geen invloed kunnen uitoefenen op de individuele prestaties van de winkelier, beperkt de verantwoordelijkheid van Locals United zich tot het doorgeven van de bestelling aan de betreffende winkelier. Locals United is niet verantwoordelijk voor (wan)prestaties van de winkeliers.
PRIVACY STATEMENT

Locals United gaat zeer zorgvuldig om met haar klantinformatie en zal deze gegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen. Locals United houdt zich aan de regels bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), alsmede aan de nieuwe Europese richtlijnen en de aanpassing van de WBP daarop.
INZAGE EN CORRECTIE PERSOONSGEGEVENS

Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebt u recht alle gegevens die wij over u hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. U kunt zich hiervoor wenden tot vragen@localsunited.nl.
BEHANDELING PERSOONSGEGEVENS

Uw gegevens worden enkel gebruikt zoals in deze Algemene Voorwaarden uitgelegd. Locals United verbindt zich er toe de verzamelde data in geen geval te verkopen, door te geven of te verhuren aan derden met het oog op commerciële doeleinden. Wel spelen we uw adresinformatie door aan de winkelier waar u bestelt teneinde de bezorging te faciliteren. Uitzondering op bovenstaande zijn verzoeken van de Rijksoverheid, bijvoorbeeld in geval van een politieonderzoek.
ONLINE BETALINGEN

Betalingen die rechtstreeks op de website worden voldaan, worden via Locals United aan de aangesloten winkeliers overgemaakt. Een betaling kan enkel worden teruggestort indien de winkelier niet (volledig) tot levering is overgegaan.
COOKIES

Locals United gebruikt een techniek genaamd 'cookies' om de site zo gebruikersvriendelijk mogelijk te maken. Het cookie dat Locals United gebruikt is een nummer waardoor we u bij de volgende bestelling sneller kunnen helpen. Cookies worden bovendien gebruikt om te 'onthouden' welke producten u in uw winkelwagentje hebt. Dit is noodzakelijk voor het technisch functioneren van Locals United. Er worden geen persoonlijke gegevens over het internet gestuurd door middel van het cookie, het is slechts een nummer.
CORRECTHEID VAN PRIJZEN

Hoewel Locals United er altijd voor probeert te zorgen dat u de meest recente prijzen op uw scherm krijgt kan het door allerlei invloeden voorkomen dat prijzen niet correct zijn. Locals United noch de winkeliers waar u bestelt zijn verantwoordelijk voor het terugbetalen van een eventueel prijsverschil.

Mocht u een prijsverschil tegenkomen, dan horen wij dit graag via vragen@localsunited.nl. Wij zullen vervolgens zorg dragen voor een correctie ervan.
INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Locals United enig onderdeel van Locals United te kopiëren, aan te passen, te vertalen en/of uit te geven. Hebt u Interesse (een deel van) onze site te gebruiken voor welk doeleinde dan ook kunt u zich wenden tot vragen@localsunited.nl en een aanvraag daartoe indienen.
AANSPRAKELIJKHEID

Locals United doet haar best een zo optimaal mogelijke dienstverlening te bieden aan haar gebruikers. Locals United accepteert echter geen enkele verantwoordelijkheid voor het niet functioneren van de website of aanverwante diensten.